About the author

Related Articles

2 Comments

 1. 1

  Trúc Nam

  Chỉ có việt cộng và bọn tay sai mới không muốn thấy cờ Việt Nam Cộng Hoà, biểu tượng của Chính Nghĩa quốc gia, Tự do và Dân chủ với tinh thần chống xã hội chủ nghĩa và đảng cộng sản độc tài, việt gian bán nước .
  Quý Vị nào đang tìm một lối thoát cho Việt Nam xin mời đọc “Đề nghị một giải pháp cho Việt Nam” [Toà soạn Việt Thức: Phản hồi này quá dài/không thuộc phạm vi bài đương đăng tải].

 2. 2

  Lê Duy San

  Chỉ có bọn Việt Cộng và Việt Gian Cộng Sản mới muốn khai tử cờ Quốc Gia (Việt Nam Cộng Hòa)
  LDS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.