About the author

Related Articles

One Comment

 1. 1

  Đỗ Anh

  “Đi hỏi già về nhà hỏi trẻ” nói lên lòng tín nhiệm. Các vị cao niên đã có những kinh nghiệm sống, trẻ thơ chưa bị ô nhiễm bởi thiên kiến, thành kiến và những ảnh hường sống nên có một nhãn quan trong trắng. Nói tóm lại lả những thành phần có tín nhiệm vì vậy phải hỏi. Từ lập luận này, lòng tin là tư gây dựng, không xin và cũng chẳng thể cho.
  Khi có tín nhiệm, tất có người tin, dù không muốn cũng không được.
  Tiến trình tạo dựng lòng tin trải dài theo thời gian.
  Muốn tạo dựng lòng tin phải thành thật với mình cũng như với người. Một kẻ chuyên sống bằng sảo trá, lừa bịp, quyền lợi v.v.., thì không hiểu xin ai được lòng tin. Dù Văn Hoá Việt Nam có “lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” thì dù nói TIN nhưng cũng chỉ là đầu lưỡi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.