About the author

Related Articles

One Comment

 1. 1

  Đỗ Anh

  Tác già viện dẫn nhứng chi tiết của lỷ do về việc góp ý sửa đổi Hiến Pháp. Tất cả những viện dẫn đó là yếu tố tạo thành SỰ TÍN NHIỆM và đó là quyết định của thành công trong mọi lãnh vực. Thí dụ điển hình là sự thành công của một số quốc gia đã và đang phát triển tại Châu Á (Nhât, Đại Hàn, Đài Loan Singapore). Trung Hoa là một ngoại lệ nhờ hàng ngũ nhằn còng lúc đầu rẻ, nhưng cũng đang lung lay vì chữ TÍN.Còn tại Việt Nam với một tập thể chỉ huy chỉ biết “sống chết mặc bay tiẻn thầy bỏ tủi” sao xây dựng được lòng TiN?
  Con nguổi Việt Nam không hiểu sao vẫn còn tin vào chiến dịch sữa đổi Hiến Pháp, mặc dầu đã được ăn bánh vẽ trên sảu thập kỷ.
  Nếu nhà cầm quyền Việt Nam thành tâm muốn sửa đổi, chỉ cần để Quốc Hội thực thi điều 48 và điẻu 147 là sẽ có những Tu Chính Án sữa đổi những điều bất cập của Hiến Pháp kể cả điều 4. Cũng cần chú ý, gần như hầu hết các điều khoản của Hiến Pháp khi có những danh từ như Tổ Quốc, Nhà Nước, Việt Nam v.v.. đều được gài theo cụm từ Xã Hội Chủ Nghĩa vô tình hay cố ý, có thẽ nhìn thấy rõ ràng.
  Đặt giả thuyết sẽ có một Hiến Pháp mới mẻ nhưng nếu những người thực thi vẫn còn mang nặng tính chất bè phái, bảo thủ và tư lợi thì kểt quà vẫn là “bình mới rượu cũ” và dậm chân tại chỗ, nếu không là xuống giốc tuột thẳng với tình trạng xã hội hiện hữu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.