Lê Khánh Duy shared a post — with Huỳnh Thục Vy and 2 others.

4 hrs

“Bộ luật Hình sự 2015 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015. Trong đó, Điều 426 quy định về hiệu lực thi hành, ghi rõ:

“Điều 426. Hiệu lực thi hành
Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.
Bộ luật hình sự số 15/1999/QH10 và Luật số 37/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực thi hành.”

See More

No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
Image may contain: text
No automatic alt text available.

Le Dung Vova is feeling bad with Van Hai Nguyen and 23 others.

Đak Lak : tư pháp và hành pháp đều bát nháo ! 
Xem các văn bản mà Viện kiểm sát, công an tại Thị xã Buôn Hồ tình Dak Lak ban hành cho thấy sự yếu kém về kiến t

See More

Image may contain: one or more people and text

15 hrs

Hình 3: Xe của bộ công an cày nát sân vườn nhà mình.

Image may contain: text
No automatic alt text available.
Image may contain: plant, tree, outdoor and nature