About the author

Related Articles

One Comment

 1. 1

  PH

  Tôi xin có vài ý kiến
  Convention = nghị hội
  Theo định nghĩa
  Convention = A formal meeting of members, representatives, or delegates, as of a political party, fraternal society, profession, or industry.

  Ở Mỹ có Democratic National Convention, Republican National Convention, Libertarian Convention, AIAA Convention…
  Những người tham dự convention phải là hội viên, đảng viên, thành viên của tổ chức ngành nghề nào đó. Ở VN (bây giờ) chúng ta thường nghe “Đại hội đại biểu toàn quốc”, “Đại hội Phật giáo toàn quốc”. Tôi nghĩ Convention nên dịch là Đại hội. Đây là cách dịch của Trung Quốc.

  Hội nghị, tôi nghĩ khác với “Đại hội” vì (1) những người tham dự hội nghị không thuộc một đảng, một hội ái hữu, một ngành ghề (2) Hội nghị, khác với đại hội, chỉ xảy ra một lần, không tái tục. Chúng ta thường nghe “Hội nghị Genève” (Geneva Conference) “Hội nghị Ba Lê” (Paris Peace Conference). Tôi nghĩ Hội nghị nên dành để dịch Conference.
  Constitutional = hiến pháp

  Đồng ý Constitutional là hiến pháp, như constitutional law = luật hiến pháp, constitutional amendment = tu chính hiến pháp, nhưng trong ngữ cảnh constitutional convention có nghĩa đặc biệc (trong lịch sử Hoa Kỳ và những nước khác): những đại biểu họp lại để soạn thảo hiến pháp mới. Chúng ta đã nghe “Quốc hội lập hiến” (constitutional congress), “quân chủ lập hiến” (constitutional monarchy), “quyền lập hiến” ( constitutional right) nên ta có thể dịch
  Constitutional convention = đại hội lập hiến

  Đây cũng là cách dịch của Trung Quốc. Nếu Anh TN gõ vào Google “đại hội lập hiến” sẽ thấy chữ này đã được dùng để dịch “Constitutional convention”.

  PH.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.