About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Qua

    Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng đâu có biết xấu hổ là gì!!! Nếu biết xấu hổ thì đã tự động xin từ chức rồi, không để cho Quốc Hội Việt Nam phê bình, chỉ trích, và thậm chí yêu cầu ông “từ chức” vì những việc làm…”tệ hại của ông” ngày càng xấu đi hình ảnh của Việt Nam – với quá nhiều điều sai trái đã gây thiệt hại trầm trọng cho đất nước ta, đã nghèo lại nghèo thêm.!!! Còn ông Phạm bình Minh kia, Bộ Trưởng Ngoại Giao VN chỉ là “bù nhìn” thôi, ngồi nghe đấy mà có hiểu gì đâu mà lên tiếng hay không lên tiếng! Thật đáng hổ thẹn cho cả bè lũ csvn!!!
    Việt Nam tôi đâu, hết người tài, hết người yêu nước rồi sao?
    Hay có bao nhiêu Người Yêu Nước “bắt bỏ tù” hết cho dễ bề cai trị?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.