About the author

Related Articles

2 Comments

 1. 1

  Đỗ Anh

  ” Huynh Đệ Chi Binh” là câu nói thuơfng được nghe khi ở trong nước cũng như khi ra hải ngoại để nói lên tình thắm thiết của Quân Đội VNCH. Nhưng khi đọc bức tâm thư của nhóm sáng lập viên và bài viết trên, người đọc có cảm giác chia rẽ nằm trong Văn Hoá Việt Nam không có cách chi thay đổi.
  Chỉ tiếc một tập thể đã được huấn luyện từ tinh thần tới thể sác mà không có được một tiếng nói đồng thuận để các Cộng Đồng Việt Nam trải khắp Năm Châu theo gương. Khi tình đoàn kết của một tập thể to lớn như tập thể quân đội mà không duy trì được, không hiểu mục phiêu Chống Cộng hoặc hỗ trợ những Phong Trào Chống Cộng nội địa có hy vọng gì thành công. Hy vọng quý vị cựu Tưởng Lãnh và nay là Lãnh Dạo tập thể này sẽ có thể ngồi lại với nhau để tìm một phương thức giải quyết nôi bộ và phát động một sách lược chống Cộng hữu hiệu và một phương thức chuyển lừa cho thế hệ trẻ vì dù muốn dù không quý vị đều trong hoàn cảnh “thất thập cổ lai hy”.

 2. 2

  linda nguyen

  I think this “Veteran Association” should get on with what it was created for…not spending too much time discussing the correct name. Wait until the next AGM to discuss this issue. Just use both version of the English names. Really, you cares what the English words are but as long as the Vietnamese wordings are correct, that all that’s matter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.