About the author

Related Articles

One Comment

 1. 1

  hoangdung

  Có 2 chữ trong bài viết trên,cần lưu ý như sau:

  1.-Cực đoan : (extremity,extremism 極 端),là giềng mối cao nhất để so sánh,đo lường và xác lập vị thế giữa 2 bên, ví dụ tự do và nô lệ,dân chủ và độc tài, quốc gia(nationalist) và cọng sản(internationalist)để đấu tranh và bảo vệ, nhất là trong chuẩn mực chính trị (norm in politics)

  2.-Thỏa hiệp : (conciliation,compromise 妥 協),là đối mặt thương thảo để đi đến giải pháp cân bằng đối kháng giữa 2 phía nhằm đạt ổn định khả dĩ.

  Từ 2 ý niệm dẫn giải trên, bài viết của Huỳnh Thục Vy và Mộc Lan,chung quy dầu luận bàn cực đoan hay thỏa hiệp,cũng không thể ra ngoài 2 câu nói cụ thể,để đời sau :

  -Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu:”Đừng nghe những gì cọng sản nói,mà hãy nhìn kỷ những gì cọng sản làm”.
  -Boris Eltsin :”Cọng sản không thể sửa đổi,mà phải chôn vùi nó”.

  Và nếu HTV và ML nhìn từ Miến Điện gần đây, rồi nghỉ trường hợp VN,thì đây là điều không tưởng,vì cọng sản VN khác xa quân phiệt MĐ nhiều lắm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.