About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Tạ Quang Trung

    Cuộc hội nhập của Thiên Chúa Giáo vào VN thời các Giáo Sĩ Người Pháp và Thực Dân Pháp đã ghi những trang sử bi thảm vì hành vi của các giáo sĩ và giáo dân liên quan đến nền an ninh Quốc Gia và an toàn xã hội.Cái tinh thần Tự Tôn và miệt thị tôn giáo khác của giáo dân VN vẫn còn tồn tại tới ngày nay.Trong bìa cuốn lịch Công Giáo do Tòa Tổng Giám Mục Địa Phận Thành Phố Hồ Chí Minh xuất bản năm đầu thâp niên 80 có vẽ hình Ba Vua chầu Chúa Hài Đồng nằm trong máng cỏ là ba giáo chủ của ba tông giáo ở Đông Á :Thích Ca Mâu Ni,Khổng Tử và Lão Tử.
    Dĩ nhiên đây không phải là sự thực mà chỉ là Cuồng Vọng của Họa Sĩ và những người Đồng Đạo,nhưng nó nói lên sự hiẻu biết và nhân cách của họ.Đó cũng là lý do tại sao Cố Giáo Hoàng Gioan Phao Lồ phải xưng thú Bẩy Núi Tội của Vatican trong xuốt hai ngàn năm hành đạo trước Nhân Loại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.