About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Tam Sao Cốc Tử

    Người ta thường nghĩ thương nhân Tàu sành ngón nghề làm giá và …làm giả. Nhưng có vẻ như họ ít làm được những vụ to tát mà chỉ tẹp nhẹp như vụ “Trứng chim cút” thời xưa ở Việt Nam, hay chế tạo máy làm gạo giả hiện nay ở Hoa Lục. Cách họ đối phó luống cuống với tình huống thị trường chứng khoán suy sụp hiện giờ chứng tỏ họ chưa đủ điều kiện xách cặp cho đám tư bản Âu Mỹ. Làm đồ giả hốt tiền cắc để rồi trong ba tuần lễ vừa qua đem 2.700 tỷ đô bỏ sông bỏ biển trôi ra nước ngoài! Nhưng nói cho cùng không có lửa sao có khói. Một nền kinh tế vững vàng, chưa có dấu hiệu suy thoái thì sao mặt mũi của nó lại nhăn nhúm như thế! Một nền kinh tế khỏe mạnh -cả thể chất lẫn tinh thần- thì mười Morgan Stanley cũng chắc gì vật ngã nổi nói chi đến một!! Tam Sao Cốc Tử

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.