About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Tan Khuong

    Ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng ơi! Lời khuyên của ông Bằng Phong Đặng Văn Âu rất chí lý và hợp tình. Ông chỉ có duy nhất một lựa chọn là đứng cùng toàn dân chống xâm lược Trung Cộng và trừ Việt gian Cộng Sản thôi. Nếu ông chần chừ để bọn tay sai Trung Cộng làm đảo chánh hay toàn dân lật đổ chính quyền của ông thì ông và gia đình ông sẽ tị nạn ở đâu? Chắc chắn những xứ sở tự do sẽ không cho ông tị nạn vì ông là người Cộng Sản; Ông không muốn xin tị nạn ở Nga, Bắc Triều Tiên, hoặc Cu Ba là cái chắc. Đại Ca Tâp Cận Bình của ông còn lật lọng như vậy thì nghĩa đệ Bắc Triều Tiên và Cu Ba còn ngang ngược tới đâu. Sống với Bác KGB Putin thì hết cựa quậy. Thôi thì ở lại Việt Nam làm lãnh tụ được toàn dân Việt trong và ngoài nước ủng hộ. Phen này nếu sống ông sẽ được tôn vinh Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng muôn năm! Nếu chết sẽ được tôn thờ Thánh Tướng Nguyễn Tấn Dũng vạn tuế!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.