About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Trúc Nam

    TS Đoàn viết Hoạt kết thúc bài bình luận với một nhận định gần đúng với hiện trạng “nếu chưa sáng tạo được con đường xây dựng đất nước vừa dân tộc vừa thời đại thì nước ta sẽ tiếp tục tròng trành giữa đông-tây, Âu-Á, giữa thoát Trung rồi thuộc Tây, thoát Tây rồi lại thuộc Trung, như 100 năm qua và hiện nay.” Theo chúng tôi nếu muốn “sáng tạo được con đường xây dựng đất nước vừa dân tộc vừa thời đại” thì điều kiện duy nhất và trước tiên là phải thoát Cọng cái đã vì đảng cọng sản VN đang tự xin đặt mình nằm trong gọng kềm sắt của Trung cọng, không còn độc lập trong quản lý đất nước nói chi đến tư tưởng và hành động xây dựng cho đất nước !
    Viễn ảnh của thời kỳ hậu cọng sản hiện ra với sự hồi hương đồng loạt và hội tụ tay bắt mặt mừng của hơn 300.000 chuyên gia thượng thặng được đào tạo và hành nghề khắp năm châu cho thấy việc “sáng tạo con đường xây dựng đất nước vừa dân tộc vừa thời đại” không còn là vấn đề ưu tư nữa vì với từng ấy chất xám, tri thức, khả năng đó VN hậu cọng sản sẽ thừa sức để xây dựng một Việt Nam vừa dân tộc vừa thời đại trong vòng một phần tư thế kỷ ; chúng tôi tin chắc như vậy vì ai cũng nhận thấy nguyên nhân chính cản trở tiến bộ là độc tài độc đảng cọng sản và xã hội chủ nghĩa ảo tưởng !
    Phạm Đăng Lý tự Trúc Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.