About the author

Related Articles

One Comment

 1. 1

  Trần Ngọc Dụng

  Thưa quý vị,
  Tôi khẩn thiết kêu gọi sự thay đổi nhỏ trong cách gọi các tên của bon Tàu: Không nói Tập Cận Bình mà chỉ nói: Xi Jinping! Vì sao?
  Ngày xưa khi đánh nhau với Tàu, chỉ có người Việt và giặc Tàu. Chúng ta dịch các tên của chúng theo âm Việt là rất lợi, vì chúng sẽ không hiểu, khiến cho việc liên lạc nhau dễ dàng.
  Ngày nay việc bọn Tàu ăn hiếp dân Việt được cả thế giới biết. Nay cứ dịch âm Việt như xưa thì thế giới không ai biết chúng ta đang nói về bọn Tàu. Báo Pháp, báo Anh, báo Đức đều nói Xin Jinping, cớ sao mình nói trại ra là Tập Cận Bình? Mong quý vị nghĩ lại và thay đổi thói quen vô cùng tai hại này.

  Cảm ơn
  Trần Ngọc Dụng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.