About the author

Related Articles

One Comment

 1. 1

  DN

  Mỗi người có một nhận định riêng, một lựa chọn riêng
  Những người muốn phủ cờ vàng QG phần vì yêu nước, phần vì quí trọng lá cờ VNCH, đó là quan niệm và sự lựa chọn của họ
  Có những người không muốn phủ cờ và tự cho là khiêm tốn thì cũng là sự lựa chọn của họ
  Tôi nghĩ mọi sự lựa chọn đều đáng tôn trọng, việc chê bai chỉ trích người này người nọ có phần xúc phạm vào quan điểm người khác là một việc làm không đúng nên tránh
  Sống trên đời, ta nên quảng đại không nên lèm bèm chê bai chỉ trích người nảy người nọ như chuyện ngôi lê đôi mách đàn bà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.