About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Thanh Pham

    Chúng tôi Thành that cám ơn bài viết của anh Trân-khải trên chủ đề Ong Sang đi Mỹ trên đây theo loan báo của Nhà trắng Hoa kỳ mời ông sang dến Hoa kỳ với tư cách lãnh tụ nước CHXHCNVN cũng là đại diện cho chủ nghĩa CS than tín của Chũ tịch nước XHCNNDTQ dưới sự lãnh đạo của ông Tâp cẩm Binh là trưỡng khối Kinh-tế và Quân sự đang mở màng tiếng hóa thong nhất làm bá chủ Hoàng cầu và cũng là đang gây quan ngại Trên biên đông nam và Hoa động làm thành tru cốt loải quân sự thôn tính chận giao thong trong vùng nầy đễ ngỏ hầu a)thu tóm tiềm tang và Nhiên liệt cung cầu cho khối CS tân tiêng và cung cầu cho Trung quốc làm hậu cận và xây dung nhu lieu chiến tranh với Thế giới? b)phát huy sự giàu mạnh Kinh tế và Quân sự dể gây chia rẽ các nước DNA và nhất là chia rẻ 10 quốc gia ASEAN có lien quan trên biển đông và phá hoại cao trào xây dung Kinh tế của vùng (TPP)đang khởi dộng!trong dó Mỹ dồng ý với DNA chap nhân cho Việt-nam nhung khg có tên Trung quốc Trong danh sách !vậy chúng ta đã có nhận dịnh về bài bản khi Trương Tân Sang dã ký kết 10 văn kiên không cân xét duyệt và tham khảo cũng như chua ráo mực đả có sự hy sinh của dân Quảng ngai là vật tế than trong khi làm ăn ngoài khơi TS&HS và Tội dồ Sang thi hành luật sinh sang dối với Nữ giới cấp dộ 33 tuôi nghi chơi và còn khống chế giam cầm các quyền Dân chủ trên quê hương kể cả Tự do Tôn giáo ,nên những chuyển biến trên dều là áp dặc cho Tổ quốc đã bị bọn côn dồ Mafia TC phát triên và xây dung cho bọn tay sai ăn cháo đá bác đã bán linh hồn và thể xác vào 10 văn kiên..Van..và..vân..! nên chúng tôi xin góp ý nhỏ nầy mong quý vị nên bình tỉnh đê tầm theo dỏi dối với Tư Sang theo lời mời của TT Obama’s tới dấy và như thế nào ?chúng tôi nhận định rang về Chính trị ngoại giao dưa ông Sang dến là vị quý khach được găp trong Nhà Trắng theo nghi lễ mời khác với ông Tập TC dến tại sa mạc nhứng dối với ông Tập dem dến cả phu nhân dể phô trương nhưng that bại.! nếu chúng ta suy nghĩ dây kac biệt cũng khá nhiều?vê giao tế có tính cách khã thi dối với Ông Sang còn ông Tập lại là con đô mi nô không khác (gác hay là khg?)tất cã dều là mọi việc đặc trên bàn cân cùa Diên tiến Hòa bình cho một dân tộc trong dó cần danh dự cùa chủ thể hay đúng hơm cùa dân tộc và nên văn hóa tốt đẹp của nó dang do Ong Trương Tấn Sang ở Trên tay dang cầm trong chuyến nầy ?chúng tôi cũng trân trọng riêng ông Sang dung mừng khi nhìn mọi người dồng chung đất nước phài khóc cho than phân lao nô mà thấy ông cười trên cái đau khồ kẻ khác (cười người chớ khá cười lâu,cười người hôm trước,hôm sau người cười.!)Hết trich.!Thanks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.