About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Đạo Tôn

    Mong Việt Thức và tác giả Đặng Chí Hùng cho độc giả biết rõ ngon nghành, đầy đủ mọi chi tiết: làm sao, làm thế nào để trở thành một đảng viên cộng san và ra khỏi đảng cộng sản . Ví dụ như Ông Bùi Tín, Bà nhà văn Dương Thu Hương đã ra khỏi đảng cộng sản chưa? Có người nói vào đảng Cộng cũng như gia nhập Hướng Đạo tứcc là Đảng Viên Một Ngày là Đảng Viên suốt đời (?)

    Muốn vào đảng phải tuyên Thê. Ra khỏi đảng phải giải thệ… nhiều độc giả Việt Thức mong luật sư học giả chủ nhiệm Việt Thức và ông Đặng chí Hùng giải minh cho bá tánh … công đức vô lượng nam mô a di đà phật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.