About the author

Related Articles

One Comment

 1. 1

  DungDung

  Ngôn ngữ là tiếng nói – thinh – của con người, mà con người sinh ra từ vật chất – do tứ đại; đất nước gió lửa hợp thánh. Thân người tạm gọi là có – Sắc Tướng – có giới hạn tuổi thọ nên còn thân thì còn ngôn ngữ, thân mất thì ngôn ngữ cũng tắt nghỉ!

  Nói rộng hơn thì các loài cũng có từng ngôn ngữ riêng biệt mà chỉ đồng loài mới hiểu được.

  Văn tự là thể hiện ngôn ngữ, đa ngôn ngữ thì đa văn tự ! Chỉ có loài người – sống theo ý thức vì con người lấy Ý làm CĂN, nên hơn hẳn các loài khác là có học hành , có trình độ, trí hóa thông minh, nên dùng tri để chế ngự các loài khác.

  Trong Kinh điển lại thấy có các chữ: “các bậc Thinh Văn”, Thinh tạm hiểu là âm thanh được nghe bằng tai , Văn tiêu biểu Sắc tướng thấy được bằng mắt – mắt trần, ngoài ra còn có cái thấy không bằng mắt nhưng bằng tâm, tạm gọi là cảm nhận!

  Thường hàng NHÂN mà đa phần tánh chất hay chấp vào Sắc Tướng nên khó nhận chân lời Phật dạy, mà lời Phật dạy chỉ là phương tiện :

  Nếu do sắc mà thấy ta
  Do âm thanh mà cầu ta
  Thì người ấy hành đạo tà
  Không thể thấy Như Lai.

  Nhưng trong tất cả các loài, được thân người là quý! Có thân người thì mới có thể tu hành, tùy theo mức độ thành thật, thiết tha, thù thắng tâm mà tu hành thành tựu mức độ theo chí nguyện tự phát tâm.

  Kinh điển đã lưu lại cuộc đời Đức Bổn Sư, Ngài hành đạo suốt 49 năm, giảng giải không biết bao nhiêu lời tâm huyết, nhưng cuối cùng lại : ” Ta chưa từng nói lời nào cả!”

  Chẳng cần lập văn tự
  Truyền đạo ngoài giáo lý
  Chỉ thẳng vào tâm người
  Thấy tánh ắt thành Phật

  Đạo là rỗng rang, là như thật, vô phân biệt!

  Nam mô Phật!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.