About the author

AZ

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Tan Khuong

    Thanh thiếu niên và trung niên Hong-kong đã dùng biểu sắc vàng tươi sáng để đối nghịch với màu đỏ âm u của cờ Cộng Sản Trung Quốc và truyền thống cổ xưa ưa chuộng màu đỏ. Để đồng hành và cổ vũ cho phong trào đòi quyền tự do tự trị ở Hong Kong, thanh thiếu niên Việt Nam cũng huy động, kêu gọi biểu tình đòi quyền tự do bầu cử và ứng cử, quyền được biết và nhiều quyền căn bản khác của con người mà đã bị Việt Nam Cộng Sản tước đoạt và cũng dùng biểu sắc vàng bác ái đối chọi với màu đỏ hiếu chiến của Cộng Sản Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.