About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Anhcam

    Bài viết của anh Pham hồng Sơn rất hay,bản thân tôi cũng đã khoác áo lính từ thủa 14 tuổi cho tới trời nam VN sụp đổ và đi tù CS 6 năm đến khi thoát khỏi địa ngục CS tới Phi còn bị chụp cho cái nón cối với cấp bậc Trung uý đặc công CS chỉ vì không tham gia tổ hộp của ông đầu hói y phục giống cha già dân tộc của CSVN ! Trường hợp của ông Nguyễn chí Thiện, dĩ nhiên làm sao tránh được bao cay đắng !Nhưng lịch sử sẽ phê phán đúng đắn với sự thật của mọi vấn đề đã qua một cách công bằng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.