About the author

Related Articles

2 Comments

 1. 1

  Tý Phạm

  Kính gởi ông Anh Vũ,

  tôi tên Tý Phạm, hiện cư ngụ ở Union City, California. Tôi muốn ủng hộ, tiếp sức cho những tổ chức đấu tranh cho một Việt Nam tự do, dân chủ va nhân quyền, tiêu biểu như Hội Tù Nhân Lương Tâm, va Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam. Nhưng tôi không biết đóng góp, gửi gấm những đồng tiền hưu của tôi cho ai? Ở đâu? Trong bài “Hỗ trợ cho các nhà tranh đấu trong nước như thế nào”, ông cũng không mentioned tới đìa chỉ liên lạc với một vài quĩ hỗ trợ. Nếu được xin ông giúp để tôi đóng góp một phần nhỏ vào cuộc chiến cứu dân, cứu nước mình khỏi ách Cộng Sản. Địa chỉ liên lạc của tôi là dicu1954@outlook.com, số điện thoại là (510) 316-2084.
  Thành thật cảm ơn.
  Tý Phạm

 2. 2

  Loan My Tho

  Kính thưa ông Anh Vũ,

  Chúc mọi người được thành công! Xin ông vui lòng chỉ cho tôi cách giúp đỡ cho những người này.Thành thật cảm ơn.

  Loan My Tho

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.