About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Phạm Thượng

    Đây là tin đáng mừng mà tôi đợi từ lâu để mà làm nản lòng kẻ háo ăn,háo thắng,mà háo cướp nửa, này cứ nhìn theo dòng lịch sử thì sẻ thấy rỏ họ ra sao?Hán tộc mấy ngàn năm trước chỉ có một lỏm nhỏ ở bắc á nhưng bây giờ bao lớn?còn nửa,họ bây giờ con tiếc dử lắm,tiếc cái gì?trước đây khi còn thời phong kiến những nước nhỏ, chư hầu hàng năm đều phải triều cống nào là vàng, bạc,hổ cốt,sừng tê,ngà voi sơn hào,hải vị…và ngay cả phải cống những người tài giỏi nửa như thợ khéo,học trò giỏi.v..v.. nhưng từ ngày người da trắng xâm chiếm TQ thì lệ này bị bỏ đi nên ngân sách đâu còn như trước nửa,giờ thì mới phục hồi lại sinh lực,nhưng trong thế kỷ mới làm sau dùng lệ củ được,nhớ lại thì thèm khát nên nổi máu ăn cướp do ông cha để lại,liều mạng chó,sang nước An-Nam xưa kia(hiện đang có một lủ cai trị vừa ngu,vừa khờ mà lại vừa tham nửa) để cướp giật cho thỏa lòng.Ấy nhưng trời bất dung gian,con dân nước An-Nam xưa kia đó sẻ đánh cho cả bọn nội ngoại mang đầu máu chạy về như ông cha họ trước kia mà thôi.
    Pham Thượng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.