About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Phạm Thượng

    Chính sách ba không của CHXHCNVN không ổn.Tôi thấy rằng cộng đồng thế giới ngày nay có nhiều phe phái,quốc gia nào ít nhiều gì củng bị ảnh hưởng của các phe phái chính trong cộng đồng thế giới này,một quốc gia nào đó cùng quan điểm hay thậm chí liên kết với một hay nhiều nước khác là một điều bình thường để tự bảo vệ chính mình hay bảo vệ nhóm quốc gia đồng quan điểm với mình.Nên nhớ rằng liên kết để “tự bảo vệ,chống lại những hành động hiếp đáp của những quốc gia DU CÔN khác” thì khác xa với liên kết để “xâm chiếm,ăn hiếp các quốc gia nhỏ yếu hơn” .Nhóm lảnh đão VN hiện nay đừng nhầm lẩn mục đích sự liên kết này.Khi liên kết thì phải có động tác quan hệ khác trong tinh thần tin cậy lẩn nhau.Đó là tiến trình sẻ xẩy ra,liên quan đến kinh tế văn hóa,quân sự với nhau…thí dụ ngay trong xả hội chúng ta,tất cả chúng ta đều trải nghiệm thấy.Nếu một đứa trẻ trong xóm mà không bạn bè thân thiết thì rất dể bị bọn khác trong xóm ăn hiếp còn khi đi ngang qua xóm khác thì chẳng khi nào dám vì sợ.tôi nghỉ thuở nhỏ của các vị trong Ba Đình củng đả từng trả qua rồi.Thế sự ngày nay trên thế giới củng như vậy chỉ khác nhau khoảng không gian nhỏ hay lớn mà thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.