About the author

Related Articles

One Comment

 1. 1

  Huỳnh ngọc Tuấn

  Cám ơn tác giả.
  Bài nhận định này so với hiện tình Việt nam còn một khoảng cách rất xa.
  CSVN chủ trương “dĩ bất biến ứng vạn biến” cho nên thế giói có thay đổi thì CSVN vẫn không thay đổi hoặc thay đổi rất chậm, mang tính đối phó và không bền vững.
  Hơn nữa tình hình thế giới hiện nay đang ở trong một giai đoạn nguy hiểm có thể làm thay đổi tất cả : trật tự khu vực và cả những dự án chính trị trong tương lai.
  Chúng ta nên chờ xem sao, riêng tôi không lạc quan về sự thay đổi tại VN mà không gắn nó với diễn biến quân sự tại khu vực và thế giới.
  Huỳnh ngọc Tuấn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.