About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    DoMi

    …’Thửa đất nhỏ ấy là biểu tượng của một hợp nguyên nhưng cũng lại là biểu tượng của chia rẽ hận thù’. Ôi sao mà oái oăm đến vậy! Cám ơn Ông; TS Phan Văn Song, một đề tài nóng hổi với bao người, khai mở cho tôi rất nhiều điều… làm vơi đi nỗi hoang mang về sự kiện Charlie Hebdo. Có dịp nào đó TS có thể quay lại đề tài để lược giải phần: lịch sử các Công đồng của Giáo Hội La Mã. Nhân tiện, tôi xin hỏi có phải Công đồng Narbonne (Concil Narbonne 1054) là Hội Nghị đầu tiên phải không ông? Kính!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.