About the author

Related Articles

2 Comments

 1. 1

  Dong Ong Co

  Không bao giờ có chuyện “Văn nghệ phi chính trị” cả. Bản thân việc làm văn nghệ tự nó đã là một hành động chính trị rồi. Không ai nói ngày xưa Trương Lương thổi sáo là vì nghệ thuật cả !!!
  Đồng Ông Cộ.

 2. 2

  Anhcam

  Đúng vậy,trong công tác tuyên truyền của bất cứ thể chế nào,văn học nghệ thuật là một khâu rất quan trọng của nhiệm vụ không thể tách rời chức năng tuyên truyền của chế độ,nhất là đối với các chế độ độc tài như phát xít và công sản như chúng ta đã biết,do đó , một điều chắc chắn, các nghệ sĩ từ VNCS ra trình diễn ở hải ngoại cũng nằm trong mục đích trên.Nếu chúng ta đều ý thức được điều này,và giữ vững lập trường chống cộng kiên định và đồng nhất trí với nhau không tham gia bất cứ những đại nhạc hội nào mà có bóng dáng những nghệ sĩ từ trong nước xuất hiện trong chương trình ,khổ một nỗi chúng ta vẫn thua bọn nó hoài,bởi vậy nghị quyết 36 của bọn VC ác ôn vẫn còn hữu dụng dài dài cho tới khi nào họ thu gom toàn vẹn số người Việt hải ngoại!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.