About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Uyên Phương Minh Nguyệt

    Nhờ đọc bài biên Khảo này UPMN mới biết dân tộc ta đã có văn tự riêng từ thời thượng cổ, vì bị thế lực đô hộ của người Tàu nên bị bỏ dở…Người Tàu đã tiếp nối những thành đạt về chữ viết của Lạc Việt để làm cơ sở phát triển chữ Hán của họ. Sự Tra cứu và khám phá của Học Giả Trần Bích San thật giá trị và sẽ lưu truyền lại cho con cháu đời sau biết rõ hơn chữ Việt thời thượng cổ trước khi chúng ta bị người Tàu xâm chiếm. Bravo Học Giả Trần Bích San với những bài biên khảo văn học that hay như bài này.Đây là nơi để các nhà nghiên cứu về văn học VIệt Nam tin tường tìm đến. Cám ơn Học Giả TBS đã để lại cho nền văn học Việt Nam một kho tàng giá trị.

    UPMN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.