About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    TUẤN

    THÚ THỰC HỌ NHỮNG DƯƠNG THUHƯƠNG, TỐNG VĂN CÔNG, BÙI TÍN CHƯA THỰC SỰ Ý THỨC TỰ DO KHI CHƯA NHẬN THỨC :CHẤP NHẬN BẤT CÔNG, BẤT CÔNG CHỒNG CHẤT – HỌ MỚI TỰ NHẬN THẤY HỌ BỊ ĐỐI SXỬ BẤT CÔNG MÀ CHƯA THỰC SỰ ĐẤU TRANH CỞI BỎ GÔNG CÙM BẤT CÔNG CHO KẺ CÔ THẾ YẾU THẾ HƠN HỌ -QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN (CHỮ CỦA HÔ)CHƯA THẤY HỌ CHỈ RA KHUYẾT ĐIỂM CỦA CỐT LÕI CỦA CHỦ THUYẾT CỘNG SẢNM PHAI MẦU THÀNH XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ NAY BIẾN THÁI THÀNH MAFIA ĐỎ – GIỮA HỌ VÀKHÁI NIỆM CÔNG DÂN TỰ DO CÒN MỘT KHOẢNG CÁCH-

    tuanlong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.