BIỂU TÌNH CHỐNG TRƯƠNG TẤN SANG Ở WASHINGTON.DC

July 25, 2013
TTS0-970
Khoảng 9:30 sáng, phái đoàn tháp tùng ông Trương Tấn Sang xếp hàng chờ vào bên trong Tòa Bạch Ốc, trong khi ở ngoài, đồng bào hô to nhiều khẩu hiệu như “Tự do dân chủ cho Việt Nam”, CSVN hèn với giặc ác với dân”
TTS01-970
Đồng bào tụ họp trước Tòa Bạch Ốc chuẩn bị biểu tình
 TTS1-970
9:45AM, đồng bào tham dự biểu tình mỗi lúc đến mỗi đông, hiện khoảng hơn 400 đồng bào đã có mặt.
TTS2-970
Khoảng 10:15 phút, số người biểutình lên đến 500-600 người. Đồng bào nhôn nhao hơn khi đoàn xe ông Trương Tấn Sang tiến đến, tiếng hô hào mỗi lúc mỗi to.
TTS2b-970
Một rừng cờ vàng ba sọc đỏ, suốt một con đường dài sau barricade dài, xe cảnh sát càng ngày càng kéo tới. Biểu ngữ của cộng đồng người Việt từ nhiều nơi tập trung tại nơi biểu tình trước của Tòa Bạch Ốc.
TTS3-970
Người biểu tình đòi nhân quyền cho Việt Nam tại Hoa Thịnh Đốn mang theo hình ảnh của haitù nhân lương tâm Điếu Cày Nguyễn văn Hải và Lê Quốc Quân, bằng chứng hùng hồn về sự vi phạm nhân quyền trầm trọng của nhà nước CSVN
TTS3b-970
Nhiều phụ nữ và giới trẻ tham gia cuộc biểu tình đòi dân chủ nhân quyền cho Việt Nam.
TTS4-970
Tại sao kiều bào Việt Nam không hoan hô sự có mặt của lãnh đạo nước mình như nhiều kiều bào của quốc gia khác?
TTS4b-970
Trả tự do cho nhà báo tự do Điếu Cày.
TTS5-970
Trả tự do cho nhà báo tự do Điếu Cày và Luật Sư Lê Quốc Quân
 TTS6-970
Biểu ngữ: “You can jail dissidents but you can’t jail a MOVEMENT”. “Ông có thể giam cầm các nhà dân chủ, nhưng không thể bắt nhốt cả một phong trào.
 TTS6b-970
Nhạc sĩ Trúc Hồ cũng tham gia cuộc biểu tình đòi dân chủ, tự do và nhân quyền cho Việt Nam.
 TTS7-970
 TTS8-970
TTS9-970
TTS10-970
TTSba-970
TTS01-970

www.vietthuc.org