About the author

Related Articles

4 Comments

 1. 1

  Tha Nha^n

  Kính gửi DR LUU NGUYEN DAT

  trước tin nhà nước VN muốn lấy ý kiến người dân trong việc sửa đổi

  HP kỳ này Tha Nha6n toi co y nhu sau

  SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP CHỈ LÀ BÁNH VẼ*

  (DÂN VIỆT NAM LẠI ĐƯỢC ĂN BÁNH VẼ)

  DÂN tớ từ xưa bị phỉnh rồi

  VIỆT nòi đôn hậu tiếng lâu đời

  NAM phương Âu Lạc xây cơ nghiệp

  LẠI có sách Trời chỉ rõ nơi*

  ĐƯỢC lão Hồ già mê ngoại thuyết

  ĂN tươi nuốt sống cả dân tôi

  BÁNH trông hấp dẫn dùng không đặng

  VẼ mãi giờ đây lại vẽ chơi

  Vẽ mãi giờ đây lại vẽ chơi

  Sửa thêm lần nữa vững thêm ngôi

  Nhìn qua ‘’Nhà nước’’ đang thay đổi

  Ngó lại ‘’chính quyền’’ chỉ dỡn thôi

  Tiếng nói người dân sai hỏng cả

  Lập trường ‘’lãnh đạo’’ đúng muôn đời

  Chỉ vì thời thế buộc như thế

  Lòe mắt nhân gian một chút chơi

  Tha Nhân

  · Trước tin nhà nước VN lấy ý kiến của Nhân dân trong việc

  sửa đổi HP kỳ này

  *”Tiệt nhiên định phận tại thiên thư” Lý Thường Kiệt

 2. 2

  Qua

  Cám ơn LS. Trần Thanh Hiệp đã chia sẻ cảm nghĩ và kết luật là việc sửa đổi Hiến Pháp của Việt Nam chỉ là thủ đoạn “Bài Ba Lá” một hình thức bịp bợm, lường gạt nhân dân của đảng cộng sản VN – lập tức tôi nhớ ngay đến câu nói để đời của cố Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu: “Đừng nghe những gì cộng sản nói,nhìn kỹ những gì cộng sản làm”.
  Xin cất hát: “Việt Nam tôi đâu?” – Nhạc sĩ Việt Khang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.