About the author

Related Articles

2 Comments

 1. 1

  Dế mèn

  Đến bây giờ mới xin lỗi thì cũng đã quá muộn màng, trong khi cuộc chiến đã kết thúc đã gần 40 năm. Bốn mươi năm qua với bao tiếc nuối, ân hận, bao tủi cực, oan khiên, khốn cùng của hàng triệu sinh mệnh. Và cái giá của dân tộc, đất nước VN đó là lỡ chuyến tàu đi đến vận hội văn minh; chuyến lỡ tàu đã làm cho cả dân tộc trễ cả 100 năm!

  Nhưng dẫu sao, cô đào J. Fonda cũng còn có chút tư cách của con người có giáo dục, có lương tâm, cao hơn nhiều, hơn bao nhiêu chính khách khác của cả Mỹ lẫn Việt, của cả quốc gia lẫn cộng sản.

  Hy vọng thế hệ sau của người VN thông minh hơn và nhân hậu hơn.

 2. 2

  L.Huynh

  Jane Fonda or Hanoi Jane is a killer (due to her stupidity and insensivity) of millions of Vietnam Vets, their familes, South Vienameses; and continue to kill many generations of more than 80 millions of Vietnamese under the commmunist regime. We will never forgive or forget.
  Why doesn’t she just go away!
  Shame on her!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.