About the author

Related Articles

One Comment

 1. 1

  Trong Dat

  Bài này thực tế
  Phần trên dễ hiểu, phần sau khó hiểu hơn tại tôi không sống ở Pháp
  Nhiều người Việt tại Mỹ hay so sánh nói bên Âu châu, Úc, Canada sướng hơn,,, nhất là bên Tây.. có y tế “chùa” (free, gratiute), trợ cấp xã hội nhiều, dễ hơn, nhưng phải ở trong chăn mới biết chăn có rận. Có một ông VN ở Pháp sang Mỹ định cư độ 5, 6 năm, ông ấy nói bên Pháp sướng hơn, trợ cấp thất nghiệp ngon hơn nhưng nay đọc bài này tôi mới biết nhiều sự thật hơn, t/g cho biết tại sao kinh tế Pháp yếu kém.
  Cám ơn tác giả cho chúng tôi biết thêm về thực trạng bên Tây và chấu Âu nói chung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.