About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Anhcam

    Đúng rồi ,bài viết của anh Nguyễn quang Duy rất chính xác về chế độ giáo dục của miền nam VNCH ,một triết lý giáo dục dựa trên 3 nguyên tắc ; Nhân bản-Dân tộc và Khai phóng và nhất là được tự trị ,tuy tôi không được học đầy đủ như những bạn đồng lứa với tôi thứ tự từ tiểu học tới đại học , mà phải tự học và học nhảy , ngày làm , tối đến trường ,chỉ cò một điều mà tôi chê chính sách phê điềm trong các kỳ thi toàn quốc của miền nam thời VNCH trong các kỳ thi trung học , họ cho hệ số (coefficience)môn sinh ngữ quá thấp , tức hệ số 1 trong khi các môn chính khác như toán,vạn vật ,văn thì hệ số tới 4,do đó học sinh không chú tâm tới việc học sinh ngữ .Từ đó , mục đích khai phóng có phần yếu ! Còn nói đến chế độ CSVN ,thì ai ai cũng biết ,họ chủ trương Hồng hơn Chuyên ,nên chi bây giơ ông Trọng mới nói đến cái triết lý giáo dục , thiệt tình !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.