About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Chu Việt

    Tác giả Phạm Văn Tuấn đã phân tích rất sâu sắc và gần toàn vẹn cuộc đời và văn nghiệp của văn hào khôi nguyên Nobel 1968, Yasunari Kawabata. Điều này chứng tỏ không những ông đã có công phu sưu tầm mà còn hiểu thấu đáo những tác phẩm danh tiếng của nhà văn độc dáo này qua những giai đoạn định hình văn nghiệp của ông. Chính vì sự mến phục văn tài, cảm thức thẳm mỹ và triết lý nhân sinh của ông mà bản thân tôi đã dịch cuốn Xứ Tuyết (Yukiguni) từ hai văn bản Pháp và Anh. Riêng tôi thấy bản Pháp văn của Armel Guerne có văn phong dịch mềm mại và tế nhị hơn bản tiếng Anh hơi khô cứng của Edward G. Steidensticker. Cuốn Xứ Tuyết do Trình Bầy xuất bản năm 1969, đến nay đã tuyệt bản. May mắn, tôi còn giữ được một ấn bản duy nhất làm của gia bảo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.