About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    chính danh

    Phân tích kiểu gì càng nói càng rối mù như canh hẹ. Nói mà chả ai thèm nghe. Đúng là loại rỗi hơi, loạn chữ. Chắc tưởng mình “thông minh” quá đỗi, không nói ra sợ người ta bảo rằng câm. Mà nói ra thì ú a ú ớ nghư kẻ ngọng. Thao thao một hồi thành ra đồ ngớ ngẩn. Nào ai đối đầu ai? Chỉ có những kẻ không phải là con dân đất Việt nhưng mượn danh mượn nghĩa, hoặc đã từng là con dân đất Việt nhưng “là một nhóm người mất phương hướng, hoặc là phường “giá áo túi cơm”, mờ mắt vì danh vì lợi, sẵn sàng đem chữ nghĩa một vốc của mình đi phục vụ cho những thế lực thù nghịch”. Cái thứ văn vẻ bốc mùi cóc chết, kinh chết đi được. Buồn cười wa bà con ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.