About the author

Related Articles

2 Comments

  1. 1

    Mien Nam Que Toi

    Cám Ơn Ông Wllliam Phan đã cho xem được những Hình ảnh .Những mảnh đời của VN Ngay nay .Nhìn vào sự việc Chúng ta thấy quá Xót Xa cho Người Dân..dưới sự lãnh đạo Tài Tình của NNCHXHCNVN

  2. 2

    Mien Nam Que Toi

    Cám Ơn Ông Wllliam Phan đã cho xem được những Hình ảnh .Những mảnh đời của VN Ngay nay .Nhìn vào sự việc Chúng ta thấy quá Xót Xa cho Người Dân..dưới sự lãnh đạo Tài Tình của NNCHXHCNVN hãy chuyền đến nhau những hình ảnh này ..Đất Nước VN và con người và cuộc Sống Thực của Người Dân VN hôm nay …Kính Cảm ơn Quý Vị và Quý Anh Em..đã Cho xem những Hình ảnh Thật Là QUÝ HIẾM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.