About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Trần Việt

    Nguyễn Ngọc Lan, con người “bất mãn kinh niên”, một bệnh nhân loại ” mentalhealth”, không cần, không đáng cho chúng ta nói đến loại này ! Gọi là trí thức, nhưng là lọai thiếu tư cách, không tiết tháo, lại còn hèn ! Loai người trở cờ, phù thịnh, phản trắc, thì đâu có xứng đáng là người trí thức đứng trên đời này. Đi tu, phá giới, được học hành, dùng khả năng học vấn để quậy phá xã hội, đáng ra mình phải trả ơn; khi cs thắng trận, thì phù thịnh, ca tụng, uôn 3 tấc lưỡi để mưu cầu lợi ích….!!! thật nhục nhã ! Tinh thần kẻ sỹ ở đâu, mà được xếp vào hàng Trí Thức của dân tộc VN đây? Tôi đề nghị, chúng ta hãy xếp Nguyễn Ngọc Lan vào hạng cạn bã của dân tộc Việt là đúng chỗ ngồi cũa ông nhất.

    TRẦN VIỆT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.