About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Phạm Trọng Lệ

    Đã từ rất lâu tôi mới đươc đọc một bài phỏng vấn có tầm nhìn sâu rộng, dẫn chứng ngắn gọn và uyên bác, để có thể nhìn lại và thấy rõ tính cách phức tạp của cuộc chiến ở Việt Nam. Cám ơn ts Lưu Nguyễn Đạt/Việt Thức và ts Nguyễn Anh Tuấn.
    Bài phỏng vấn nói rõ thêm bài viết của ts Đạt trên Việt Thức, tại sao Hoa Kỳ, để ngăn chặn Cộng Sản, dùng chính sách “be bờ” (Containment) của George F. Kennan, nhà ngoại giao Mỹ từng phục vụ tại tòa đại sứ Hoa Kỳ tai Moscow, tác giả bài viết ẩn danh “Article X” đăng trong tạp chí Foreign Affairs năm 1949. Mong được đọc những bài tương tự. –gs Phạm Trọng Lệ, Vỉrginia 10/26/17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.