About the author

Related Articles

One Comment

 1. 1

  Công dân Phản tỉnh

  Tôi là 1 người trẻ, trong nước. Tôi biết:

  – Ở Việt Nam chưa có tầng lướp trí thức đúng nghĩa theo cách hiểu phương Tây.

  – “Trí thức” Cộng sản không được đào tạo để có kiến thức nền tảng rộng lớn bao quát, mà chỉ được đào tạo hẹp để làm những việc cụ thể. Đặc biệt về tư tưởng, thì họ không được lựa chọn, chỉ có Mác – Lê thôi.

  – Bản dịch các tác phẩm kinh điển của truyền thống văn hóa và tư tưởng phương Tây rất thiếu thốn.

  Cuốn Bàn về tự do của J.S.Mill mãi đến năm 2005 mới được Nhà xuất bản Tri thức xuất bản.
  Cuốn Nền cộng hòa của Plato thì cũng chưa có ai dịch.
  Đạo đức học của Aristotle cũng thế cũng chưa.
  Và….còn rất nhiều cuốn chưa được dịch!

  – Chúng tôi – những người trẻ, cũng muốn tìm hiểu những tư tưởng mới (tất nhiên là mới đối với chúng tôi) như: Chủ nghĩa hiện sinh, chủ nghĩa cấu trúc, chủ nghĩa Hậu hiện đại. Vậy chúng tôi sẽ đọc cái gì đây?

  Theo tôi, muốn có dân chủ thì phải có dân trí đã. Phải khai dân trí trước (Về điểm này tôi kính phục cụ Phan Châu Trinh). Nếu không có dân trí thì cũng lại thay độc tài này bằng một độc tài khác thôi.

  Các vị ở môi trường tự do, nếu có tấm lòng và trình độ – Làm ơn dịch sang tiếng Việt sách của những triết gia: Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Kant…. hoặc bất cứ cuốn nào các vị cho là cần thiết.

  Chúng tôi là những tâm hồn đói khát. SOS.

  Trân trọng!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.