About the author

Related Articles

7 Comments

 1. 1

  Võ Văn Rân

  Kính TS Nguyễn Vĩnh Tráng:

  Bài viết về Toán Tính – Tính Toán của TS rất “đau đầu” chứ không phải dể, nhưng nhờ có giải đáp ở dưới bài mà người đọc thấy thoải mái hẳn…

  Bài viết nầy làm tôi nhớ lại trước 1975, vào thập niên 60 (?) có bài toán tương tự, tôi không nhớ rỏ, nhưng đại khái như thế nầy:

  Người con du học tại Mỹ, cần tiền nên đánh điện tín xin cha mẹ “SEND MUCH MONEY”. Như vậy, hỏi số tiền con cần là bao nhiêu?
  Lúc đó thì tôi bí, nhưng qua Mỹ mới giải được ($10847.00 USD) không biết còn đáp số nào lớn hơn ?

  Chúng ta thử tìm lý giải liên hệ trong dịp khác …

  Cảm ơn TS
  Kính
  Võ Văn Rân

 2. 2

  Nguyễn Vĩnh-Tráng

  Kính TS. Võ Văn Rân,

  Tôi rất lấy làm hân hạnh được một nhà Toán Học, chuyên về các Phương Trình Diophante, góp ý. Kính xin cám ơn Tiến Sĩ nhiều.

  Bài Toán của Tiến Sĩ đưa ra rất hay. Tôi đã cố gắng tìm những đặc tính của bài toán, như m = 1; s = 9 hay 8; c + u = 9; v…v…, nhưng không tìm ra được một số nào cao hơn số của Tiến Sĩ cho (10 847), và hiện cũng không biết có số nào cao hơn nữa chăng.

  Kính,
  VT.

 3. 3

  Viet Thuc

  Letter/Number Puzzles, a selection of answers from the Dr. Math archives.

  Send More Money
  Find the digit that each letter represents in the equation SEND + MORE = MONEY.

  Solving SEND + MORE = MONEY
  I have tried logical reasoning and can’t get it.

  Finding the Digits of SEND + MORE = MONEY
  Representing and solving SEND + MORE = MONEY as a system of equations and inequalities.

  Alphametric Problem
  How do you solve a four-part alphametric where each letter represents a different digit?

  Crypto-Number Puzzle
  A Pascal program to find numerical values for the letters in: ONE + TWO + TWO + THREE + THREE = ELEVEN.

  9 x HATBOX = 4 x BOXHAT
  What is the solution to the cryptogram: 9 x HATBOX = 4 x BOXHAT?

  EVE/DID = .TALKTALKTALK…
  In the equation EVE/DID = .TALKTALKTALK… each letter corresponds to a different number, and EVE/DID is in lowest terms. What does each letter stand for?

  Words that Equal $1
  Letters of the alphabet are given values: a = 1 cent, z = 26 cents.

  Words Equal to a Dollar
  I need one-dollar words: a = 1, b = 2, c = 3…z = 26. I would like a list of words that equal 100.

  The Value of a Word
  Think of a word that equals one dollar. The key is: a=.01, b=.02, c=.03, ….

  Letter and Word Puzzle: Bag = 2 + 1 + 7 = 10
  What words can I use to make 10?

  4(ABCD) = DCBA
  Find a four digit number such that 4(ABCD) = DCBA.

  ABCDE/4 = EDCBA
  Find a five-digit number that, when it is quartered, gives an answer which is its digits in reverse order.

  ABCDC – BEAAC = BADAD
  What do the letters stand for if D = 0?

  DEFABC = 6(ABCDEF)
  Let abcdef be a 6-digit integer such that defabc is 6 times the value of abcdef. Find the value of a+b+c+d+e+f.

  Headscratch Letter Puzzle
  Use the numbers 0 to 9 for each letter once: G*B=HA, D*E=E, I*C=C, H*A=DE, F*J=GJ.

  Look-and-Say Sequence
  I can’t find the next six numbers: 1, 11, 21, 1211, 111221, …

  121, 111211, 311221 Puzzle (Look and Say Sequence)
  121, 111211, 311221 – what’s the next number?

  8549176320 Puzzle
  The following number is formed by a special pattern and is the only one of its kind: 8549176320. What is the pattern?

  ZOTTFFSSE Puzzle
  What comes next in this letter sequence: ZOTTFFSSE?

 4. 4

  Võ Văn Rân

  Cảm ơn 2 vị TS Nguyễn Vĩnh Tráng và Việt Thức đã tham gia kiểm tra, và chứng minh bài toán vui vui mà tôi đã nêu ở phần bình luận. Nói tóm lại qua bài viết “Toán Tính – Tính Toán” không nói chi đến các số lớn mà chỉ vài ba chục bạc đưa qua thối lại, hoặc bài toán công (sum words)đã được giải thích, nếu không thì cũng đau đầu lắm
  Kính cảm ơn nhị vị Dr
  Võ Văn Rân

 5. 5

  BIEU TRAN

  Bai toan that nhuc dau. Toi nho hoi Trung Hoc toi hoc Loi 11, Thay day Toan co ra mot Bai Toan nhu sau: Cho mot vong tron quen tam. Hay tim tam cua vong tron, mien dung compass va thuoc. Co ban nao da giai roi xin cho toi duoc hoc voi. Xin cam on

 6. 6

  BIEU TRAN

  Bai toan that nhuc dau. Cam on hai Tien Si va cac vi gop y. Toi nho hoi Trung Hoc toi hoc Lop 11, Thay day Toan co ra mot Bai Toan nhu sau: Cho mot vong tron quen tam. Hay tim tam cua vong tron, mien dung compass va thuoc. Co ban nao da giai roi xin cho toi duoc hoc voi. Xin cam on nhieu.

 7. 7

  Võ Văn Rân

  Kính anh Bieu Tran

  Mới đọc lại bài viết “Toán tính Tính toán” của Dr Nguyễn Vĩnh Tráng, thấy cách nay một tháng anh nêu ra bài toán tìm tâm vòng tròn không dùng thước và compa. Có lẻ Dr N V Tráng không đọc lại bài viết, nên không thấy có câu hỏi cuả anh. Chờ Dr giải khi nào đọc thấy, xin phép Dr trình bày ý kiến riêng của tôi cho vui
  Nếu không cho dùng thước và compa ,rất khó vì mắt thường,không thể nào định được chính tâm, thì ta xép đôi vòng tròn lần 1, lần 2 ta cũng xếp đôi vòng tròn theo hướng khác, 2 đường xếp gặp nhau ở điểm nào thì điểm đó là tâm
  Dĩ nhiên còn nhiều cách khác hay hơn, mong được học hỏi thêm

  Cảm ơn anh
  R

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.