About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    nguyen hung

    Hoi cac ban tre thanh nien sinh vien yeu nuoc VN.
    Nha van,nha dau tranh dan chu va cuu tu nhan cua cs Tiep Khac va cung la cuu tong thong dau tien cua nuoc Cong Hoa Tiep da noi rang;NGUOI CS CO MOT BIET TAI LA TAT CA NHUNG GI HO LAM DEU TRO NEN TOI TE.
    Vi the nhat dinh tat ca nhung gi NGUOI TUOI TRE YEU NUOC VN NHUNG TAY VO LAM DE GIAI TRU QUOC NAN CSVN DEU TRO NEN TRONG SANG VA TOT DEP DE QUE HUONG YEU DAU CUA CHUNG TA SOM HUONG MOT MUA XUAN DAN TOC.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.