VIET THUC FOUNDATION
Commonwealth of Virginia Not-For-Profit Organization
WWW.VIETTHUC.ORG

LIÊN LẠC:

3111 Cranleigh Ct. Fairfax, VA 22031
Tel [703] 876-2620 & [703] 395-7062

BÀI VỞ/TÀI LIỆU — Xin Gửi Thẳng Tới:

drluunguyendat40@gmail.com
drluudat2009@gmail.com

vietthuc.org@gmail.com

VIỆT THỨC là một tổ chức văn hoá giáo dục độc lập, bất vụ lợi, nhằm góp sức mở rộng môi trường kiến thức đa văn, không biên giới, không thành kiến, cùng lúc vận động khả năng hội nhập lịch trình tiến hoá của nhân loại, theo chiều hướng hài hoà, tự kiểm, tự quyết.

VIỆT THỨC bảo trọng Việt ngữ là ngôn ngữ căn bản, theo truyền thống dân tộc chân chính.  Do đó VIỆT THỨC tránh xa những từ ngữ ngô nghê, sáo rỗng, lai căng, sa đoạ, tục tằn.

VIỆT THỨC mở rộng diễn đàn tiếp đón các dòng tư tưởng đa nguyên, đa ngữ, đa văn khi cập nhật và phối hợp với các thế hệ Việt Trẻ trong Nước và trên Thế Giới Tự Do.

VIỆT THỨC tôn trọng nguồn gốc chính xác của tài liệu sử dụng, song song với nhu cầu mở rộng truyền thông và trau dồi tri thức.

VIỆT THỨC dung hoà sáng kiến và hành động cụ thể bảo trọng luân lý nhân bản, toàn diện.

VIỆT THỨC xác định lập trường vô tư, phân minh trong nỗ lực vượt chấp mọi kỳ thị nhân chủng, tư tưởng, tôn giáo, xã hội để vận động sinh lực dân chủ chân chính, công bằng, nhân đạo, trọng pháp, trọng sinh, hầu tiếp ứng vận mệnh Đất Nước với tương lai Dân Tộc Việt.

SÁNG LẬP [2010]

TS LS Lưu Nguyễn Đạt [Virginia, USA]
TS Phan Văn Song [Montmorillon, France]
TS Trần Gia Thái/Trần Bích San [LA, USA]

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ [HĐQT]

1. TS LS Lưu Nguyễn Đạt [VA, USA]
2. BS Nguyễn Ngọc Khôi [CA, USA]
3. TS Phan Văn Song
[France]
4. Phạm Trần Anh
[CA, USA]

5. Germaine Swanson [MD, USA]
6. Trần Ngọc Thiệu [CA, USA]
7. Trần Thiên Lý –Song Nhị [CA, USA]
8. Nhạc Sĩ Ngô Tín [CA, USA]
9. TS Bạch Xuân Phẻ [CA, USA]
10. GS Lê Diễm Chi Huệ [TX, USA]

ĐIỀU HÀNH

TS LS Lưu Nguyễn Đạt
Chủ Tịch/Chủ Nhiệm-Chủ Biên
BS Nguyễn Ngọc Khôi
Phó Chủ Tịch/Phó Chủ Nhiệm Ngoại Vụ
TS Phan Văn Song
Phó Chủ Tịch/Phó Chủ Nhiệm Kế Hoạch 
Phạm Trần Anh 

Phó Chủ Biên

HỘI ĐỒNG YỂM TRỢ [HĐYT]

Ô. Nguyễn Quý Thành
Bà Khương Thanh Tân 
Ô. Nguyễn Văn Thêm
Ô. Lộ Công Hầu
Ô. Huỳnh Bá Hùng
Ô. Nguyễn Thanh Bằng
Ô. Lý Dũng
TS Nguyễn Viết Kim

KỸ THUẬT & BẢO TRÌ
Hồ Nhật Tuấn [Maryland, USA]
Neel Mehta [VA, USA]
Khyati Mehta [India]

VTT-65-JULY-30-LND-2-CROP-150x1501TS-LS LƯU NGUYỄN ĐẠT

Cử nhân Văn chương Pháp (Đại Học Văn Khoa Saigon).
Cử nhân Luật (Đại Học Luật Khao Saigon)
Cao học và Tiến sĩ Văn chương Pháp (MA, Ph.D, Michigan State University)
Cao học /Thạc sĩ Luật/Hậu Tiến sĩ Luật (MCL, LLM, Howard Law School).

 • Giảng sư Pháp văn, Michigan State University (East Lansing, Michigan); Hood College (Frederick, MD).
 • Phối hợp viên, Chương trình Giáo huấn Đa Ngữ Đa Văn (PEO), School of Education, University of Michigan (Ann Arbor, MI]
  Luật sư Thực thụ Toà Thượng Thẩm Huế và Saigon.
 • Chuyên viên Luật Quốc tế, VP Luật sư trưởng, IRS/Bộ Tài Chính, Chính phủ Liên Bang Hoa Kỳ.
 • Giám đốc International Legal Aid Center (ILAC) – Trung Tâm Quốc Tế Trợ Dẫn Luật Pháp, Virginia, USA
 • Chủ nhiệm sáng lập, kiêm chủ bút, các tập san Carrefour (1960, Đại học Văn Khoa Saigon); Group Creation (1976, Michigan State University); Cỏ Thơm (1996, Virginia), Tư Tưởng Việt (2003, Virginia); Viet Thuc Foundation [2010, Virginia].
 • THƠ: VÙNG CAO NƯỚC ẨN (Cỏ Thơm, 1999); HỒN NƯỚC (Cỏ Thơm, 2002)); CA TỤNG NIỆM (Dạ Hà, 2005); NHƯ HOA (Dạ Hà, 2006); NẮNG ĐÊM (Dạ Hà, 2008); THƠ XANH (Việt Thức, 2009]); ÂN TÌNH [Việt Thức, 2010]; SÓNG GÀO [Việt Thức, 2014]; LỜI CỦA CÁT — PAROLES DE SABLE (Việt Thức, 2014); LƯU NGUYỄN ĐẠT, DÒNG THƠ 50 NĂM [Việt Thức, 2015].
 • BIÊN KHẢO: VĂN LUẬN (Cỏ Thơm, 2000); CẨM NANG LUẬT PHÁP HOA KỲ (Trung Tâm Trợ Dẫn Luật Pháp); VĂN LUẬN & THỜI LUẬN [Việt Thức, 2017].
 • HỘI HOẠ: Tổng Thư Ký Hội Hoạ Sĩ Trẻ, Saigon, Việt Nam [1973-75]. Triển lãm Tranh & Tượng tại Đàlạt, Saigòn [Việt Nam]; Michigan, Virginia [USA].

TS LS Lưu Nguyễn Đạt là Sáng lập viên, Chủ Nhiệm Kiêm Chủ Bút, Điện Báo/Diễn Đàn Việt Thức


VTT-23-TOCHUC-PVSONG-150x1501TS  PHAN VĂN SONG

Tốt nghiệp Viện Khoa Học Chánh Trị – 1964 – Đai Học Toulouse – Pháp
Cử Nhân Luật/Công Pháp Quốc Tế  – 1965 – Đại Học Luật Khoa Toulouse
Cử Nhân Văn Chương – 1966 – Đai Học Văn Khoa Toulouse

Cao Học Nghiên Cứu Chánh Trị  Quốc tế -1967 – Đại Học Toulouse
Cao Học Quản Trị Xí Nghiệp – 1969 – Đai Học Toulouse.

Tiến Sĩ Luật Công Pháp Quốc Tế/Khoa Hoc Chánh Trị -1971 – Đại Hoc Toulouse

Cao Hoc Tiếp Thị/ Marketing -1981 – Đại Học Paris – Sorbonne -Pháp
Cao Học Kinh tế Tài chánh/ EcoFi -1989 – Đai Hoc Paris – Dauphine  – Pháp
Cao Hoc Luật Y tế Công Cộng – 1992 – Đai Hoc Luật Khoa Poitiers  – Pháp

 • Giáo sư phụ giảng tại Viện Nghiên cứu Chánh trị Quốc tế – Đại học Toulouse từ năm 1968 đến 1971.
 • Làm việc tại ĐH Luật khoa Sàigòn.
 • Viện trưởng kiêm Khoa trưởng Viện Cao đẳng Thương mại Minh Trí (1974-1975).
 • Giám Đốc Thương Mại Hãng BGI [1973-76]
 • Giám Đốc Nobra (Cameroun) & SFEC (Nam Âu Châu) [1981-1990]
 • Giáo sư thỉnh giảng Luật Y Khoa & Xã Hội tại hai Đại Học Poitiers & Tours [France, 1993-2003]

TS Phan Văn Song là sáng lập viên, Phó Chủ Nhiệm Điều Nghiên & Kế Hoạch [Studies & Strategy].

DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC
KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.