About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Peter

    Tác giả Lê Thương cũng như nhiều tác giả khác cho rằng Tết Nguyên Đán là “Tết Dân Tộc” có sắc thái văn hòa đặc biệt của Việt Nam, nhưng tôi không hoàn toàn đồng ý với tác giả. Theo thiển ý của tôi thì Tết Nguyên Đán có nguồn gốc từ Trung Hoa được đưa vào Việt Nam từ thời đô hộ với mục đích đồng hóa dân tộc ta. Và người việt đã vô tình hay hữu ý chấp nhận Tết Nguyên Đán với nhiều tập tục của Tàu! Cứ nhìn xem người Tàu ngày nay mừng Tết thế nào thì biết: Cũng múa lân, cũng đốt pháo, cũng viết câu đối v.v. Ngày nay Tàu Cộng đang âm mưu xâm chiếm và đồng hóa người Việt Nam. Tại sao chúng ta không hủy bỏ ngày Tết Nguyên Đán và các ngày Lễ Hội khác du nhập từ Tàu đi để khỏi bị đồng hóa và thêm phiền phức tốn kém… Tôi đề nghị chúng ta hãy noi gương người Nhật Bản cải tổ toàn diện bỏ năm Âm Lịch đi chỉ dùng lịch chính thức như các nước khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.