About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Trần Việt

    Tôi đồng ý với tác giả NHQ ở phương diện kinh điển (academics) của những nguyên tác, nhưng không đồng ý với chữ ưu việt gán cho chính thể dân chủ. Chế độ nào cũng có cái tinh hoa của nó, xấu hay tốt, là ở chỗ lạm dụng hay không. Ngày xưa,Nghiêu-Thuấn với phong kiến và vương đạo, không tốt ở chỗ nào. Ngày nay, dân chủ đến như tại Mỹ, Pháp.v.v.., vẫn có lạm dụng, đâu có thể nói là ưu việt? Trong một nước dân chủ hàng đầu như nước Mỹ, nếu không có một “siêu chính phủ” đứng đằng sau (?) hỏi rằng làm sao nền dân chủ đứng vững giữa cái xã hội hưởng thụ và tự do thác loạn quá trớn này ? Tiếng là nền dân chủ Mỹ, nhưng vẫn là chế độ đảng trị (?) chỉ khác là đảng Dân chủ hay đảng Cộng hoà mà thôi. Cứ xem một chính quyền Mỹ cũng đủ thấy rõ . Một dự luật được đem ra biểu quyết, thì cứ đảng nào hùa theo đảng ấy, có công bằng lựa chọn ở chỗ nào đâu ? vì quốc dân hay vì lệnh đảng ? đừng tự dối mình ở điểm này. Chiêu bài và cứu cánh, là hai ý nghĩa khác hẳn nhau. Có tiên đoán về thể chế cho loài ngưởi sau này, chỉ cần đến thế kỷ 22 mà thôi, thì nền dân chủ sẽ tự biến thể và tự huỷ, trở lại chế độ phong kiến ngày xưa, để vãn hồi trật tự xã hội loài người. Tôi tin sự lập luận này đến 80%,nhưng không chắc tuổi chúng ta còn sống để chứng kiến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.