About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Nguyễn Ngọc Bích

    Cám ơn tác-giả Phạm Văn Tuấn đã cho ta một bài viết khá gọn và tương-đồi đầy đủ về một cái nhìn tổng-quan vào văn-học Nga. Mặc dầu tác-giả đã viết rất kỹ các tên Nga, hình như vẫn còn một vài lỗi chính-tả dễ chữa thôi: như Daniel Sinyavski (“v” chứ không phải “r” như trong bài, viết thành Sinyarski 2 chỗ) hay Zinoviev (một “v” ở giữa thôi).
    Và có lẽ ta cũng nên cập-nhật-hoá để được biết là Quần-đảo Ngục-tù (“The Gulag Archipelago”) của Solzhenitsyn, một tác-giả lưu vong (một thời-gian), giờ đây đã được in ra “đại-trà” để đưa vào chương-trình trung-học ở Nga (quyết-định của Putin). Điều này chứng tỏ là văn-học hải-ngoại của người Việt sẽ có ngày được xem là một thành-phần bất khả phân ly của văn-học VN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.