About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Chu Việt

    Lý luận của nhà thơ Viên Linh về chữ viết tắt (nt)– trường hợp chữ “tiêu” thứ nhì trong “phong tiêu tiêu” — là chỉ dấu của thủ bút tác giả, chỉ là sự khả thể, không nhất thiết là quy luật. Thăm Quảng Tây năm 2001, tôi có mua bài thơ Hoàng Hạc Lâu, chép lại trên một scroll với nét chữ tuyệt đẹp, hiện treo trong nhà. Trong bài, chữ thứ nhì của “lịch lịch” (Tình xuyên lịch lịch…) và “thê thê” (Phương thảo thê thê…) đều được viết chỉ bằng 2 chấm. Dĩ nhiên, đây không thể là thủ bút của Thôi Hiệu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.