About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Kim Xuan

    Rat cam on Ong Pham Tran ve bai viet nay! Troi oi,doc xong toi con cam thay uat uc vo cung ,phai noi rang mot phien toa luu manh tren moi thu luu manh.Theo toi nhung cai nao chet do chi la mot phan nho trong khoi 80 trieu dan Viet Nam neu nhu bai viet nay cua ong Pham Tran duoc pho bien rong rai tren cac mang Dien tu va chuyen tiep qua cac Email tu nhan thi hay biet may vi nhung bai toi doc duoc tren Viet Thuc khi toi chuyen ve cho chi gai va cac ban be than thiet o Viet Nam cung doc thi moi nguoi rat thu vi va ngac nhien vi o Viet nam nhung tin tuc do hoan toan bi bung bit va hau nhu khong ai biet gi ca.

    Kim Xuan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.