About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Thanh Pham

    Toi thay mặt cho AMERICAN VIETNAMESE FOR FREEDOM là những người Thuyền nhân cua 75 (thà chết trên biển còn hơn sống dưới chế độ CS)truy vậy vẩn còn hướng về quê hương để đóng góp cho Dân-tôc VN đang còn lại trên đất nươc sông với sự Lãnh-đạo CSVN Dưới MAS/LENIN loại trừ CSTQ/3 chúng tôi đã làm gì cho nhân dân VN tìm con đường Dân-chủ và Tự-do.trước khi xin tam gởi lời cám ơn đến quý Bạn trí thức đã viết bài kể trên rất có đầy đủ ý chính mở ra con đường theo chiều hướng của nhân sinh trong cuộc chiến tranh Kinh-tế,nhưng rất đáng tiêt cho nha lảnh đáo CSVN chi biết một là bạo-luc nhưng không có óc sáng tao,có chính trị nhưng không co chính kiến? vi sao nhân mâu thuân không chiu nhận vị-tha ?biết đảng trị mà không biêt chuyển hướng có phải đây la cục bộ không phân quyền hành.do nhũng lẻ nầy phát sinh chuyên chế nên không nghỉ mình làm nên lịch sư VN đã mang lại cho Tổ quốc di dến diệt vong,vi theo Liên minh khối tự do va khối CS thấy cái giá tri thử vủ khí quá tàn bạo còn CSVN lai cưỡng chế vùng DNA (Việt,miên,lào) nên cơ hội giải thể CS/QT giúp cho CSVN dồ trình xây dựng VN năm ây 1992 do TRINH XUAN LAN ký dể cho VN trở về vi-trí quoc gia VN dể xây dưng dât nước con QT đổi chiến thuât Chiến tranh Kinh tế,rieng VN mổi tháng dươc MY trợ giúp Cho VN cứu đoi 3T/MK nêu thi hành 4 Diêm do chung tôi yêu câu,mổi su kiên tốt thì phía MY nới rông kế hoach câm vân cho dên khi hoang toàn giải vận,dên cuoi1 năm 1999 câp cho phía VN ưu đải kinh tê nhân luc toi về VN tham gia dinh toi co gặp vi Cao câp DCSVN hỏi thư quyết dịnh về mở rong KTVN co nhân không,tra loi dảng chưa quyết dinh dang hoi y kiên của CSTQ nên lân nây CSTQ sãng dói nắm co hội nhân và gat CSVN buoi suôi lơ co hôi tôi co nhắt lai là co hội cho xây dựng dất nươc không còn dơi dến 9 hay 10 năm moi cuu xét tuy nhiên tôi trơ lại mỹ sau 15 ngày tai VN tuy nhiên tôi cung xin yêu câu nghiên cưu và làm đơn đê MY cứu lại và tái cấp,dên nay tôi nghe tin và dược xem trên bạo mới vờ lẽ chính Tập doàn CSVN dân có dầu óc nhưng rất là ấu trỉ,theo tối trong mười năm tới đây thì dất nươc chúng tôi khá.vì có 9T dân chia ra 1/2 là lao dông còn lai phai nuoi dương môi ngay toi chỉ láy thuế 2 USD =9T/USD chi 4 phân (Quoc phong,xay dung XH,Kiên thiêt QG,Du tru QG) ngoài ra hiêp uoc dâu tu va sang xuat cong ky nghe,đối chưng nuoc ngoài chĩ nhân vat tu,va ky thuat còn nhân công sẽ là công-nhân VN,co thoi hang va ap chế nghĩa vụ và thuế xây dung.con moi khi mở rong phai co quy hoach va xay dung cung bảo vệ cong nhân. xin tam noi dây không gì thanh thật cám on dến quý ban cho tôi gop một phân vơi một mục dich lam sao tranh thủ với nhà nuoc VN sớm trao quyền Dân chủ sơm nếu trề khi CSTQ/3 giải thể thì CSVN se bị nô lệ hóa cho Trung Quoc vi tình hinh CSVN co biên lai cho CSTQ lay nơ nên phải thi hanh theo nghi quyet cua CSTQ.than ái chào Doàn kết xây dung cho VN truong-tôn QG.
    Thanh Pham

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.