About the author

Related Articles

One Comment

 1. 1

  Trần Việt

  Qua biến cố Ai Cập, thế giới nhìn thấy 2 điểm nổi nhất trong biến động này:

  – Quân đội trung lập (không đàn áp dân chúng), cũng có nghĩa là đồng lõa với phe chống đối với lý lẽ rất là đẹp: ” dân có quyền nói lên nguyện vọng của họ “.

  – Các cấp lãnh đạo trong quần chúng thật là tuyệt vời, hành động đúng kế hoạch, nhất quán (đồng loạt) để đưa khối quần chúng xuồng đường đông đảo. Chỉ nguyên kế hoạch của cơ phận “tiếp vận” – Logistic- thật là chính xác và chu đáo (để tiếp tế đúng mức cho khối đông đảo trong lúc xuống đường đủ sức kéo dài, nằm tại chỗ cho đến thành công.

  Theo tôi, 2 điểm đó, chính là ” điểm then chốt” – Key Problem – để
  thắng lợi ngả về khối quốc dân Ai Cập. Quân Dân tại VN, nếu có được 2 điểm này, mới mong thắng lợi như Ai Cập và Tunisie. Vận mệnh của toàn dân VN đang chờ ngày ấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.