About the author

Related Articles

One Comment

 1. 1

  Nguyễn Đạo Tôn

  Việt nam, văn hóa dân gian, truyền khẩu , nhưng có ghi vào văn học sử và khắc ghi vào tâm não Việt thức những nét rất đậm, rất tín ngưỡng như là :-
  Không tín nhiệm người không có vợ có chồng làm ông mai bà mối , nhất là không được làm chủ một đám cưới, không được trải chiếu cho đôi trẻ động phòng hoa trúc … và khi chết không được thờ ở trong nhà; đàn Ông không vợ thì gọi là Ông Mãnh và đàn bà không chồng thì gọi là Bà Cô …
  .. khi chết có bát nhang sau vườn … Rất linh Thiêng nếu cung quây đúng […. Vấn đề đạt ra là Việt Thức nghiên cưu xem Ông Hồ và Ông Ngô có hội đủ điều kiện làm ” Vua ” hai cõi VN hay không theo tinh thần Văn Hóa Việt nam, nên hiên nay có ca dao như sau :

  ” Ông Mãnh Hồ Ông Mãnh Ngô
  Không con không vợ hóa hơi rồ ,
  Đều nhờ Bạch quỷ lên ngôi báu
  Khiến cả giang sơn máu đỏ Hồ ”

  Phải có phù thủy cao tay ấn “An Vong cho hai Ông Mãnh này” thì Việt nam ta mới yên ổn làm ăn được . Tinh thần Việt thức bất diệt http://www.quocto.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.