About the author

Related Articles

3 Comments

 1. 1

  Tran Viet

  ” Xấc láo” là cung cách cố hữu của công sản.
  Thằng Tàu phù xấc láo là vì có những thằng VN hèn hạ, dâng di sản tổ tiên cho thằng Tàu, để được yên thân, phì gia !!! Ô nhục này, mọi người chưa biết hay sao ? Thằng dân VN ngày nay mà không biết đứng lên, thì cũng chỉ là một dân tộc hèn mà thôi ! nếu có vong quốc cũng là lẽ tất nhiên !!!!

  Bắc thang lên hỏi Ông Trời
  Dâng đất Biển cho giặc có đòi được không ?

 2. 2

  Ebony

  I thought fiding this would be so arduous, but it’s a breeze!

 3. 3

  Nguyet Pham

  Toi chi mong cho nhung giong chu nay den tung nha ,tung nguoi dan Vietnam de ho dung e de so set ma cung dung len gop phan gianh lai dat nuoc,dep tan che do cong san uon hen,ban nuoc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.